Júlia Olexáková

 

   Viktória Sámelová

 

     4.12.1961

    24.4.1957

    Krosnianska č.7

    Čsl.armády č.11

     040 22 Košice III

     040 01 Košice I

     telefón:671 89 91,671 03 24

     telefón:62 253 14

     IČO: 108 21 414

     DIČ: 5754246916

     DIČ: 6162046770/697

 

 

 

      Paličkovanej  čipke sa venujeme profesionálne od roku 1987 .
      V technike paličkovania sme sa zdokonaľovali pod odborným vedením pani Otýlie Borskej, členky
       českého fondu výtvarných umení.
   Vo svojej tvorbe používame výtvarné námety akademickej maliarky Dariny Kopkovej,Otýlie Borskej
ale aj svoje vlastné.
   V rokoch 1995 až 1998 sme sa zúčastnili na viacerých medzinárodných predajných
výstavách v zahraničí: Reims vo Francúzku ,Berlín, Merseburg, Kolín nad Rýnom v Nemecku.
   Pravidelne nás pozývajú na prehliadku ľudového a umeleckého remesla na folklórny festival
vo Východnej a na Európske ľudové remeslo v Kežmarku.